Bedrijfsvoering, gegevens, applicaties, IT... ze zijn tegenwoordig niet meer los van elkaar te zien. Het wordt steeds moeilijker om het geheel te blijven overzien. Architectuur leidt tot overzicht en inzicht. Zodat de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en veranderingen gericht plaatsvinden.

Doelgericht

Architectuur begint met bepalen welke kant je op wilt. Iets dat in praktijk vaak onvoldoende helder is. Daarna kunnen samenhangende keuzes worden gemaakt binnen verschillende architectuurdomeinen. Niet in de vorm van starre blauwdrukken, maar door wenbaar te ontwikkelen met 'net genoeg' architectuur. Door kennis van zowel architectuur als IT kan AG4IT hierin op een praktische manier ondersteunen.

Servicegericht

Organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan het leveren van bepaalde diensten. Binnen de huidige netwerksamenleving zijn hierbij steeds meer partijen betrokken. Service georienteerde architectuur is prima geschikt als stijl om de uitdagingen die daarbij horen aan te gaan. Zowel waar het gaat om bedrijfsvoering, gegevens en applicaties als IT. AG4IT gelooft in serviceorientatie als benadering en blogt hierover op dienstgericht.nl.

Standaardmaat

Er is al veel goeds bedacht en gemaakt. Ook op het gebied van architectuur. Bijvoorbeeld in de vorm van TOGAF en Archimate. Producten waarin het beste uit de architectuurwereld bij elkaar komt. Net zoals bij referentiearchitecturen voor bijv. retail, banken of gemeenten. AG4IT helpt om te benutten wat er is en het op maat te maken daarvan om het bruikbaar te maken.


© 2018 - AG4IT