AG4IT is het eenmansbedrijf van Ad Gerrits. Ad heeft ruim 25 jaar ervaring met projecten waarbij de inzet van IT een rol speelt. In zijn werk heeft hij altijd theorie en praktijk gecombineerd. Hij is er namelijk van overtuigd dat dit helpt om de beste resultaten te behalen. Zijn ervaring strekt zich uit van diverse soorten architectuurprojecten tot het ontwerpen en maken van IT-systemen.

Via AG4IT levert hij verschillende soorten diensten op een manier die bij hem past: helder en doelgericht. Daarbij verstaat hij de kunst om complexe zaken begrijpelijk te maken. Zodat het mogelijk wordt om doordachte keuzes te maken.

Na een Gymnasium-B opleiding is Ad begonnen met een studie Elektrotechniek. Omdat hij die als te eenzijdig technisch ervoer, heeft hij daarna een studie Orthopedagogiek gevolgd. Midden jaren tachtig is hij, na een opleiding tot systeemanalist bij Pandata, binnen de ICT-Sector gaan werken. Hij heeft ondermeer ervaring opgedaan in bij uitgeverijen en bij Philips. Daarna is hij gaan werken binnen de overheidssector waar hij nu part-time werkt voor gemeente Nijmegen.

Ad heeft bij ICTU gewerkt en is een van de hoofdauteurs van de GEMMA informatiearchitectuur. GEMMA, de referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten, is dan ook een van de onderwepen waarin hij ook trainingen geeft. Een van zijn doelen daarmee is te zorgen dat wat referentiearchitecturen te bieden hebben meer in praktijk benut gaat worden. In lijn met GEMMA heeft hij zelf een zogenaamde "midoffice-suite" ontworpen en ontwikkeld: de Eenvoudige MidOffice (voor een retrofolder hierover bij Bigwobber klik hier). EMO is binnen meerdere gemeenten gebruikt en heeft haar waarde ondertussen bewezen.

Ad kijkt graag over grenzen heen. Ook waar het gaat om architectuur. Hij is gecertificeerd in TOGAF, "The Open Group Architecture Framework". TOGAF is momenteel het wereldwijd geaccepteerde standaard architectuurraamwerk. Honderden organisaties uit de hele wereld werken mee aan doorontwikkeling er van. Iets wat aansluit bij Ad zijn overtuiging dat samenwerking meer oplevert dan het afzonderlijk pionieren en opnieuw uitvinden van wielen. Dit vormt ook een van de redenen waarom hij graag publiceert in vakbladen zoals Computable of XR Magazine publiceert en actief met vakgenoten contacten onderhoudt via sociale media als Twitter.

Via AG4IT biedt Ad op zijn eigen gedreven manier architectuur- en it-gerelateerde diensten aan. Het liefst aan organisaties die geen genoegen nemen met een zes, maar durven te gaan voor de stip aan de horizon.


© 2017 - AG4IT